Projectgroep Duurzame Energie

Welkom op de site over Duurzame Energie in Nederland.

Gebruik het bovenmenu om te nagiveren naar verschillende pagina’s over energie.

Oud nieuws:

PROJECTGROEP ONDERSCHEIDEN MET TITEL ‘INNOVATIEVE TEAMSPELER ENERGIETRANSITIE’
Minister Maria van der Hoeven heeft op 18 april aan de Projectgroep Duurzame Energie Proectontwikkeling de titel Innovatieve Teamspeler uitgereikt. De uitreiking vond plaats tijdens het Avondcongres Creatieve Energie te Den Haag.
Voorzitter Louis Hiddes ontving uit handen van de minister van Economische Zaken de bijbehorende oorkonde.

 

‘Innovatief Teamspeler EnergieTransitie’
In 2004 is voor de eerste keer de titel ‘Innovatief Teamspeler EnergieTransitie’ uitgereikt. Deze titel laat zien dat een organisatie koploper is op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. De winnaars mogen de titel en het bijbehorende logo voeren in al hun uitingen: website, jaarverslag, brochures enzovoort.
In totaal zijn 35 organisaties voorgedragen voor de titel Innovatieve Teamspeler EnergieTransitie 2007. De Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling is uitgeroepen tot een van de acht winnaars.

Jury rapport
Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw
De projectgroep Duurzame Energie projectontwikkeling Woningbouw bestaat nu zo’n zeven jaar en heeft als leden projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten. Samenwerken aan oplossingen is het kernidee achter deze groep. Het is eigenlijk een transitie coalitie voordat de energietransitie in gang werd gezet. In de zeven jaar van haar bestaan lag de nadruk op: het gezamenlijk verzamelen en delen van kennis over energiezuinige en duurzame projecten, het inventariseren van – en zoeken naar oplossingen voor – knelpunten en het uitdragen van de boodschap dat ontwikkeling van energiezuinige projecten leuk is en de moeite waard. In 2003 heeft de projectgroep aan het ministerie van EZ en VROM een Business Plan aangeboden om meer duurzame energie in de gebouwde omgeving te realiseren. De projectgroep werkt nu samen met allerlei partijen hard aan de realisatie. De Toolkit Duurzame Woningbouw is een van de tastbare resultaten daarvan

Duurzame Energie Nederland

Op 2 april 2008 hebben ruim 250 personen een actieve bijdrage geleverd aan de Bouw(ontwerp)teams van Do-it! 2008. De Bouw(ontwerp)teams krijgen in september 2008 een praktijkvervolg. Om alles goed voor te bereiden, willen de Projectgroep DEPW, vereniging EspritHuis en SenterNovem van u weten of u bij het vervolg ook van de partij bent. Ook als u niet meer wenst deel te nemen, vernemen wij dit graag.

Waarschuwing: Projectgroep dePW is opgeheven.

Graag ontvangen we suggesties.